Lidmaatschap

In/uitschrijven als lid
Als je het leuk lijkt om te voetballen mag je bij de V.V. SIOS 2 keer gratis meetrainen.

Besluit je om lid te worden, geef dit dan door aan je trainer en/of leider. Je trainer of leider zorgt dan voor een inschrijfformulier en zorgt er voor dat deze terecht komt bij onze ledenadministrateur (050-3061710)  Voor het uitschrijven als lid, geldt dat je dit schriftelijk kan doorgeven aan onze ledenadministrateur. Meld het natuurlijk ook even aan je trainer en/of leider.

Je kunt het aanmeldformulier ook zelf invullen en inleveren. Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden. Je kan ook het formulier onderaan deze pagina invullen. Let wel op; alle gegevens zijn verplicht.

Contributie procedure

De V.V. SIOS int de contributies in 2 perioden om het voor iedereen wat makkelijker te maken om te betalen. Dit betekent echter niet dat bij tussentijdse uitschrijving niet de volledige contributie verschuldigd is. Als je niet bent uitgeschreven aan het begin van een voetbalseizoen, ben je verplicht voor het volledige seizoen contributie te betalen. Mocht je dus in de winterstop willen uitschrijven dan ben je de volledige contributie verschuldigd. Als iemand liever in één keer zijn/haar contributie betaald, kan dat natuurlijk ook.

Vrijwilligerswerk
Door lid te worden van de SIOS worden voetballende seniorleden of ouders van junior leden automatisch als vrijwilliger geacht minimaal 10 uur per seizoen vrijwilligerswerk te doen.

Contributiebedragen 2015-2016

Geboortejaar   Indeling
( op leeftijd)
Contributie 2015/2016
1997 en eerder Seniorlid  €     168,00
1998 en 1999 A-junior  €     135,00
2000 en 2001 B-junior  €     121,00
2002 en 2003 C-junior  €     108,00
2004 en 2005 D-junior  €      94,00
2006 en 2007 E-junior  €      81,00
2008 en later F-junior  €      67,00
Kabouter  €      27,00
Trainend lid/ 35+/ Walking Footb. (met stemrecht)  €      51,00
Niet-spelend lid (met stemrecht)  €      17,00
Niet-spelend lid (met functie, met stemrecht)  €      17,00
Steunend lid (zonder stemrecht)  €      10,00